وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
عنوان پست سازمانی:رئیس
نام ونام خانوادگي:غلامرضا صفایی
مدرک تحصیلی: لیسانس
سابقه استخدام:18
تلفن :08738722075
نوع استخدام:
سابقه ایثارگری: